avgust 29, 2017

Rolanje z MIGI-jem

Rolanje je odlično za razvoj ravnotežja in koordinacije ter v toplih spomladanskih popoldnevih zabaven način rekreacije na prostem. Odlično je tudi kot prevozno sredstvo.
Štejemo ga med »ravnotežne športe«, ki pozitivno vpliva na učenje drugih športov (drsanje, smučanje, kolesarjenje ipd.).

ZAČETNO UČENJE ROLANJA
1.a. VSEBINA ROLANJA 
1. DAN
• seznanitev s pravili na rolerjih
• osnovni položaji, padec in vstajanje
• začetniški elementi rolanja (začetni rolerski korak, ustavljanje z zavoro, razkoračni zavoj, vožnja v počepu, vožnja po eni nogi …)
• poligon

2. DAN
• ponovitev usvojenega znanja
• nadaljevalni elementi (nadaljevalni rolerski korak, limonce naprej, skok)
• vadbene postaje

3. DAN
• ponovitev usvojenega znanja
• težji elementi (lastovka, limonce nazaj)
• kratka vožnja po terenu
• štafetne igre (ne-tekmovalna oblika)

4. DAN
• ponovitev usvojenega znanja na igrišču
• vožnja po terenu (klančine, razgiban teren … ) in utrjevanje že usvojenih elementov
• vadbene postaje

5. DAN
• ponovitev usvojenega znanja
• vožnja po terenu (klančine, razgiban teren … ) in utrjevanje že usvojenih elementov
• poligon
• kratka predstavitev staršem (zadnjih 15 minut)

*Navedena vsebina se prilagodi sposobnostim in spretnostim posameznikov (dopolnilne/dodatne naloge) znotraj skupine.

NADALJEVALNO UČENJE ROLANJA
 1.b. VSEBINA ROLANJA 
1. DAN
• seznanitev s pravili na rolerjih
• osnovni položaji, padec in vstajanje
• začetniški elementi rolanja (začetni rolerski korak, ustavljanje z zavoro, razkoračni zavoj, vožnja v počepu, vožnja po eni nogi …)
• poligon

2. DAN
• ponovitev usvojenega znanja
• nadaljevalni elementi (nadaljevalni rolerski korak, limonce naprej, skok)
• vadbene postaje

3. DAN
• ponovitev usvojenega znanja
• težji elementi (lastovka, limonce nazaj, skok obrat, prestopanje naprej)
• vožnja po terenu
• štafetne igre

4. DAN
• ponovitev usvojenega znanja
• hokej
• vožnja po terenu
• vadbene postaje

5. DAN
• ponovitev usvojenega znanja
• vožnja po terenu
• kratka predstavitev staršem (zadnjih 15 minut)

*Navedena vsebina se prilagodi sposobnostim in spretnostim posameznikov (dopolnilne/dodatne naloge) znotraj skupine.

2. CILJI ROLANJA
• razvijanje gibalnih sposobnosti (ravnotežje, koordinacija, moč …) in spretnosti na rolerjih
• usvajanje osnov in zahtevnejših elementov rolanja preko miselnih nalog in zgodb
• seznanjanje s pravilno uporabo zaščitne opreme
• prilagajanje na hitrost
• usvajanje varnega načina rolanja na ravnem in razgibanem terenu

3. LOKACIJA in TERMINI

DOBROVA (zunanje igrišče OŠ Dobrova): 31.5. – 4.6. 2021

LJUBLJANA (zunanje igrišče OŠ Koseze): 

7.6. – 11.6. 2021

14.6. – 18.6. 2021

HORJUL (zunanje igrišče OŠ Horjul): 21.6. – 25.6. 2021

*V primeru dežja bomo posamezne dni nadomeščali (po dogovoru).

 

POTREBŠČINE

– rolerji

– čelada

– ščitniki (za komolce, zapestja in za kolena – obvezno vsi ščitniki!)

– priporočena športna oblačila (majica s kratkimi rokavi, hlače čez kolena)

– voda in manjši prigrizek