avgust 29, 2017

Gibalne urice z MIGI-jem

Na gibalnih uricah z MIGI-jem se otroci soočajo z gibalnimi izzivi, ki se prepletajo z miselnimi. Otroka spodbujajo k reševanju zabavnih nalog med gibalno aktivnostjo.

1. VSEBINA GIBALNIH URIC
Sestavljene so iz:
Pripravljalnega dela
• elementarne igre: lovljenja in druge tekalne igre
• gimnastične vaje

Glavnega dela
Gibalni izzivi:
• MIGI z žogo
• MIGI ob glasbi
• MIGI v gimnastiki
• MIGI v atletiki
• MIGI z lastno ustvarjalnostjo
• MIGI v drugih športih (joga, zimski športi – imitacija, borilni športi … )

Miselni izzivi:
• medpodročno povezovanje (z matematiko, jezikom, kulturo, naravo, družbo … )
• reševanje določenih gibalnih ovir na svoj način
• zastavljanje lastnih gibalnih izzivov
• drugi gibalni izzivi, ki so že sami po sebi hkrati tudi miselni izzivi

Zaključnega dela
• raztezne in sprostilne vaje
• MIGI pozdrav in štampiljka

2. CILJI GIBALNIH URIC
• razvijanje gibalnih sposobnosti in spretnosti
• spodbujanje kognitivnega razvoja
• usvajanje osnovnih gibalnih konceptov
• spoznavanje različnih elementarnih gibalnih iger
• usvajanje osnovnih načinov gibanja z žogo, osnov gimnastike, atletike in drugih športnih zvrsti
• iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih izzivov
• uvajanje v igre, kjer je potrebno upoštevati pravila
• spoznavanje pomena sodelovanja v igralni skupini, spodbujanje medsebojne pomoči in »športnega obnašanja«
• svobodno doživljanje gibanja preko igre

2. TERMINI in LOKACIJA

LJUBLJANA

MIGImini (starost otrok: 2,5-4 leta)

  • Torki od 16.15 do 17.00 v športni igralnici vrtca Metulj (Podutiška cesta 76, 1000 Ljubljana)

MIGImaksi (starost: 4-6 let)

  • Ponedeljki od 17.00 do 18.00 v gimnastični telovadnici OŠ Koseze (Ledarska ulica 23, 1000 Ljubljana)
  • Četrtki od 16.00 do 17.00 v mali telovadnici OŠ Koseze (Ledarska ulica 23, 1000 Ljubljana)

MIGIšolar (starost otrok: 6-9 let)

  • Ponedeljki od 15.15 do 16.15 v gimnastični telovadnici OŠ Koseze (Ledarska ulica 23, 1000 Ljubljana)

LOG DRAGOMER (starost otrok: 3-5 let)

  • Srede od 15.15 do 16.15 v igralnici vrtca Zvezdica (Pot ob snežaku 20, 1351 Brezovica pri Ljubljani)

DOBROVA (starost otrok: 3-5 let)

  • Petki od 15.45 do 16.45 v igralnici vrtca Dobrova (Stara cesta 13, 1356 Dobrova)