avgust 29, 2017

Gibalne urice z MIGI-jem

Na gibalnih uricah z MIGI-jem se otroci soočajo z gibalnimi izzivi, ki se prepletajo z miselnimi. Otroka spodbujajo k reševanju zabavnih nalog med gibalno aktivnostjo.

1. VSEBINA GIBALNIH URIC
Sestavljene so iz:
Pripravljalnega dela
• elementarne igre: lovljenja in druge tekalne igre
• gimnastične vaje

Glavnega dela
Gibalni izzivi:
• MIGI z žogo
• MIGI ob glasbi
• MIGI v gimnastiki
• MIGI v atletiki
• MIGI z lastno ustvarjalnostjo
• MIGI v drugih športih (joga, zimski športi – imitacija, borilni športi … )

Miselni izzivi:
• medpodročno povezovanje (z matematiko, jezikom, kulturo, naravo, družbo … )
• reševanje določenih gibalnih ovir na svoj način
• zastavljanje lastnih gibalnih izzivov
• drugi gibalni izzivi, ki so že sami po sebi hkrati tudi miselni izzivi

Zaključnega dela
• raztezne in sprostilne vaje
• MIGI pozdrav in štampiljka

2. CILJI GIBALNIH URIC
• razvijanje gibalnih sposobnosti in spretnosti
• spodbujanje kognitivnega razvoja
• usvajanje osnovnih gibalnih konceptov
• spoznavanje različnih elementarnih gibalnih iger
• usvajanje osnovnih načinov gibanja z žogo, osnov gimnastike, atletike in drugih športnih zvrsti
• iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih izzivov
• uvajanje v igre, kjer je potrebno upoštevati pravila
• spoznavanje pomena sodelovanja v igralni skupini, spodbujanje medsebojne pomoči in »športnega obnašanja«
• svobodno doživljanje gibanja preko igre

2. TERMINI in LOKACIJA

LJUBLJANA

MIGImini (starost otrok: 2,5-4 leta)
KDAJ: jesen, 2020
KJE: Zasebni vrtec Metulj (Podutiška cesta 76, Lj.)

MIGImaksi (starost: 4-6 let)
KDAJ: jesen, 2020
KJE: OŠ Koseze (Ledarska ulica 23, Lj.)

 

LOG DRAGOMER 

MIGI-Zvezdica (starost otrok: 3-5 let)
KDAJ: jesen, 2020
KJE: Zasebni vrtec Zvezdica – PE Zvezdica (Pot ob Snežaku 20, 1351 Brezovica pri Ljubljani)

DOBROVA

MIGI-Dobrova (starost otrok: 3-5 let)
KDAJ: jesen, 2020
KJE: vrtec Dobrova (Stara cerkev 13, 1356 Dobrova)

 

PRIČETEK GIBALNIH URIC : oktober, 2020

PRIJAVE: zbiramo do konca meseca septembra oz. do zapolnitve mest. (info@migi-sport.si)