avgust 29, 2017

Gibalne urice z MIGI-jem

Na gibalnih uricah z MIGI-jem se otroci soočajo z gibalnimi izzivi, ki se prepletajo z miselnimi. Otroka spodbujajo k reševanju zabavnih nalog med gibalno aktivnostjo.

1. VSEBINA GIBALNIH URIC
Sestavljene so iz:
Pripravljalnega dela
• elementarne igre: lovljenja in druge tekalne igre
• gimnastične vaje

Glavnega dela
Gibalni izzivi:
• MIGI z žogo
• MIGI ob glasbi
• MIGI v gimnastiki
• MIGI v atletiki
• MIGI z lastno ustvarjalnostjo
• MIGI v drugih športih (joga, zimski športi – imitacija, borilni športi … )

Miselni izzivi:
• medpodročno povezovanje (z matematiko, jezikom, kulturo, naravo, družbo … )
• reševanje določenih gibalnih ovir na svoj način
• zastavljanje lastnih gibalnih izzivov
• drugi gibalni izzivi, ki so že sami po sebi hkrati tudi miselni izzivi

Zaključnega dela
• raztezne in sprostilne vaje
• MIGI pozdrav in štampiljka

2. CILJI GIBALNIH URIC
• razvijanje gibalnih sposobnosti in spretnosti
• spodbujanje kognitivnega razvoja
• usvajanje osnovnih gibalnih konceptov
• spoznavanje različnih elementarnih gibalnih iger
• usvajanje osnovnih načinov gibanja z žogo, osnov gimnastike, atletike in drugih športnih zvrsti
• iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih izzivov
• uvajanje v igre, kjer je potrebno upoštevati pravila
• spoznavanje pomena sodelovanja v igralni skupini, spodbujanje medsebojne pomoči in »športnega obnašanja«
• svobodno doživljanje gibanja preko igre

3. LOKACIJE in TERMINI 

🎈LJUBLJANA – Koseze
👉MIGI (2,5-4 leta): torki, 16.30-17.30 (Vrtec Metulj, Podutiška cesta 76, Lj.)
👉MIGI (4-6 let): srede in četrtki, 16.30-17.30 (Vrtec Metulj, Podutiška cesta 76, Lj.)

PRIČETEK GIBALNIH URIC : 1. april, 2021

PRIJAVE: zbiramo do konca meseca marca oz. do zapolnitve mest.

ELEKTRONSKA PRIJAVNICA: http://migi-sport.si/index.php/673-2/

 

Zaradi trenutnih razmer se gibalne urice na spodaj navedenih lokacijah do nadaljnjega ne izvajajo:

🎈
LJUBLJANA – Dravlje
👉 MIGI (4-6 let): petki, 15.00-16.00 (vrtec Mojca, enota Tinkara) – za otroke znotraj enote
🎈LJUBLJANA – Vič in Podutik
👉 ponedeljki, 14.45-15.30 (Montessori sanje) – za otroke znotraj vrtca
👉 srede, 15.00-15.45 (Sončna hiša otrok) – za otroke znotraj vrtca
🎈DOBROVA

👉 MIGI (3-6 let): srede, 17.00-18.00 (vrtec Dobrova, Stara cerkev 13, Dobrova) –  za otroke znotraj vrtca