avgust 29, 2017

Plesne urice z MIGI-jem

Na plesnih uricah z MIGI-jem se otroci srečujejo s koreografijami različnih plesnih zvrsti, ustvarjajo z ritmom in gibom ter spoznavajo osnovne značilnosti plesa. Ob tem razvijajo občutek za ritem in spoznavajo vsebino iz raznih področij, ki jih prikazujejo in utrjujejo skozi plesno zgodbo.

1. VSEBINA PLESNIH URIC
Sestavljene so iz:
Pripravljalnega dela
• elementarne igre: lovljenja in druge tekalne igre ob glasbi
• gimnastične vaje ob glasbi

Glavnega dela
Gibalni izzivi:
• MIGI v plesni zgodbi (koreografije)
• MIGI po ritmu
• MIGI z lastno ustvarjalnostjo

Miselni izzivi:
• spoznavanje različnih področij preko plesnih zgodb
• lastno sestavljanje koreografij
• povezovanje korakov v celotno plesno točko

Zaključnega dela
• raztezne in sprostilne vaje
• MIGI pozdrav in štampiljka

2. CILJI PLESNIH URIC
spoznavanje osnov različnih plesnih zvrsti
• razvijanje posluha za ritem
• spodbujanje k ustvarjalnem mišljenju in telesnem izražanju
• razvijanje gibalnih sposobnosti in spretnosti
• spodbujanje kognitivnega razvoja
• spoznavanje pomena sodelovanja in skupinskega ustvarjanja
• svobodno doživljanje plesa na igriv način

3. TERMINI in LOKACIJA
• v letošnjem šolskem letu (2020-2021) ni termina plesnih uric